Doplňte další členy

* 1 11 21 1211 111221 ?
* ABCDEFGHI ?
* ABCDEFGHI ?
*