Skleničky a nože

Rozestavte tři skleničky stejného tvaru a tři příborové nože na stůl tak, aby nože tvořily strany rovnostranného trojúhelníku, v jehož vrcholech budou stát skleničky. S těmito třemi skleničkami nesmíte hýbat. Nyní odeberte nože a umístěte je tak, aby se každý dotýkal právě jedné ze tří skleniček (každý jiné), žádný se nedotýkal stolu a aby bylo možné na ně postavit čtvrtou skleničku, která bude nad těžištěm trohúhelníka (prostě někde uvnitř...) a přitom se rovněž nebude dotýkat stolu. Konstrukce musí být stabilní, aby udržela skleničku sama, ne že ji budete přidržovat.

Příjemnou zábavu!

(Redakce Bažanta neručí za žádné škody v domácnosti nebo v restauračním zařízení, které při řešení této úlohy způsobíte!)