Turisté na mostě

Čtyři turisté dorazí v noci k mostu, který potřebují co nejrychleji přejít. První zvládne cestu přes most za 1 minutu, druhý za 2 minuty, třetí za 5 minut a čtvrtý za 10 minut. Most je ovšem úzký, takže najednou přes něj mohou jít vždy nanejvýš dva lidé. V takovém případě se pohybují rychlostí pomalejšího z nich. Dohromady ovšem mají jen jednu baterku, bez níž nemohou jít. Jeden se s ní tedy vždy musí vrátit (nelze ji nazpět dopravit jiným způsobem). V jakém pořadí mají turisté přecházet přes most, aby jim cesta zabrala co nejméně času?

Po větším či menším úsilí patrně dojdete k řešení, které by jim zabralo 19 minut. Ač se vám to asi bude zdát zpočátku neuvěřitelné, jde to zvládnout i rychleji. (A není v tom žádný fígl.)

Příjemnou zábavu!

Misionáři a lidožrouti

Skupina tří misionářů a tří lidožroutů se potřebuje přeplavit přes řeku. K dispozici mají ale jen malý člun, do kterého se vejdou maximálně dvě osoby. Problém je, že na žádném břehu nesmí být více lidožroutů než misionářů, protože v té chvíli by byli misionáři sežráni. Do počtu osob na břehu se počítá i posádka člunu, která od břehu odplouvá nebo k němu připlouvá. (Pokud by tedy např. byl na jednom břehu jeden lidožrout a žádný misionář a ke břehu dorazil člun s misionářem a lidožroutem, bude misionář sežrán, i kdyby chtěl lidožrouta jen vysadit a vrátit se zpět.) Člun se nedá přetáhnout přes řeku prázdný, musí v něm plout vždy alespoň jedna osoba. Jak se mají misionáři a lidožrouti přeplavovat přes řeku, aby se bez úhony dostali všichni na druhý břeh?

Tuto úlohu si můžete stáhnout i ve formě takřka akční hry.
753 kB

Příjemnou zábavu!

Rodinka, dozorce a vězeňkyně

Tentokrát je úkolem přeplavit přes řeku rodinu složenou z otce, matky, dvou synů a dvou dcer plus ještě dozorce s vězeňkyní. K dispozici je opět člun pro maximálně dvě osoby. Tento člun může řídit jen otec, matka nebo dozorce. Přitom ale ani na chvíli nesmí zůstat otec s některou z dcer bez dozoru matky, ani matka s některým ze synů bez dozoru otce, ani vězeňkyně s kýmkoli z rodiny bez dohledu svého dozorce. Dokážete přesto všechny v pořádku přepravit na druhý břeh?

Tuto úlohu si opět můžete stáhnout i ve formě takřka akční hry.
454 kB

Příjemnou zábavu!