Vězňové

100 vězňů se dozví, že jejich věznitelé chystají na další den obludnou morbidní zábavu. Postaví je na dlouhé schody jednoho za druhým tak, že na každém schodu bude stát právě jeden vězeň, který uvidí všechny vězně pod sebou, ale žádného nad sebou. Poté jim náhodně nasadí černé, nebo bílé čepičky (neví se, kolik je kterých), ale tak, aby žádný vězeň neviděl, jakou čepičku má on sám. Počínaje vězněm na nejvyšším schodě bude poté postupně každý vězeň muset říci „černá“, nebo „bílá“. Pokud netrefí barvu své čepičky, bude popraven, pokud trefí, dostane milost. (Kromě „černá“ či „bílá“ nesmějí ale vydat žádný zvuk nebo dát nějaký jiný signál ostatním.) Vězňům se přesto podaří vymyslet taktiku, díky níž se druhého dne určitě zachrání alespoň 99 z nich. Co vězňové vymysleli?

Příjemnou zábavu, ale ne abyste to zkoušeli v praxi! Redakce v takovém případě neručí za ztráty na životech!!!

Piráti

Pět pirátů, z nichž každý má jinou hodnost, si chce rozdělit uloupený poklad – truhlu plnou zlaťáků. Dělení má navrhnout jejich velitel. Pokud s návrhem nebude souhlasit nadpoloviční většina ze všech (včetně navrhujícího, tj. aspoň 3 z 5), velitel bude zabit a dělení pokladu navrhne další pirát s nejvyšší hodností. Ten musí opět získat pro svůj návrh nadpoloviční většinu hlasů (tedy aspoň 3 ze 4), jinak bude zabit a právo návrhu přejde na dalšího piráta. Všichni se přitom při hlasování řídí následujícími prioritami v tomto pořadí důležitosti:

  1. Přežít.
  2. Získat co nejvíc peněz.
  3. Zabít navrhujícího piráta.

Jaký návrh tedy přednese první pirát a proč?