Jak opravdu vznikl svět?

neznámý autor (zaslal Pavel S.)

 1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic.
 2. Oddělil Bůh jedničku od nuly a viděl, že to bylo dobré.
 3. Bůh řekl: „Budiž data.“
 4. Bůh řekl: „Ať se uloží data na svoje místo.“ A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky.
 5. A Bůh řekl: „Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty.“ Stvořil počítače a nazval je hardwarem, a oddělil software od hardwaru.
 6. Softwaru ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy – velké a malé a řekl jim: „Jděte a množte se, naplňte celou paměť.“
 7. Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si: „Stvořím Programátora k obrazu svému, a ať on vládne počítačům, programům a datům.“ Stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Programátora ke stromové struktuře a řekl: „V každém adresáři můžeš spouštět programy, jenom z Windows nic nespouštěj nebo zemřeš.
 8. Bůh řekl: „Není dobře, když je Programátor sám, stvořím toho, kdo bude obdivovat Programátorskou práci.“ Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku a stvořil To, co bude obdivovat Programátora, a zavedl To za programátorem. To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se.
 9. Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, která Bůh stvořil. Bill řekl Uživateli: „Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy?“ A řekl Uživatel: „V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři Windows ne, nebo zemřeme.“ A řekl Bill Uživateli: „Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy spustíte program z adresáře Windows, budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít.“ I uviděl Uživatel, že ovoce Windows bylo pastvou pro oči a hodno závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této chvíle zbytečné, nainstaloval Windows na svém počítači. A řekl Programátorovi, že to je dobré, a on si je taky nainstaloval.
 10. A hned šel Programátor hledat nové drivery. A Bůh se zeptal: „Kam jdeš?“ A on řekl: „Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu.“ A na to Bůh: „A kdo ti řekl, že potřebuješ drivery? Nespustil jsi náhodou programy z adresáře Windows?“ Programátor odpověděl: „Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si objednal programy pro Windows, a proto jsem si i já nainstaloval Windows.“ A řekl Bůh Uživateli: „Proč jsi to udělal?“ Uživatel odpověděl: „Bill mě navedl.“
 11. A řekl Bůh Billovi: „Protože jsi to udělal, budeš navěky prokletý mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživatelem, navěky tě bude Uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat Windows.“
 12. A Uživateli řekl Bůh: „Windows tě velmi zklamou a zničí tvoje zásoby paměti, budeš muset používat špatné programy a bez Programátora neuděláš ani ránu.“
 13. Programátorovi zase: „Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu čela budeš stále opravovat svoje dílo.“
 14. Odpravil je z Počítačového Centra a vstup zabezpečil heslem.
 15. General protection fault.