Žárovky

V jedné místnosti jsou tři vypínače, z nichž každý patří k jedné ze tří žárovek v druhé místnosti, do které však není vidět. (Každý vypínač patří pochopitelně k jiné žárovce.) Víte, že všechny žárovky v druhé místnosti fungují a jsou zhasnuté. Můžete cokoli provést s vypínači, poté přejít do druhé místnosti, kde můžete cokoli provést se žárovkami, a to by vám mělo stačit k určení, který vypínač patří ke které žárovce. (Zatímco průměrný matfyzák řeší tuto úlohu asi tak 3 měsíce, normální jedinci ji obvykle zvládnou vyřešit takřka okamžitě...)

Příjemnou zábavu!

Doutnáky

Máte dva doutnáky, o nichž víte, že každý z nich shoří přesně za hodinu. Doutnáky jsou ovšem nehomogenní, což znamená, že nelze naprosto nic říci o tom, jak dlouho bude hořet nějaká jejich část. Např. jedna polovina doutnáku může hořet 10 minut a druhá 50 minut. K dispozici máte ještě zápalky. Vaším úkolem je odměřit tři čtvrtě hodiny. Jak to uděláte? (Podobně jako u předchozí úlohy jde jen o to dostat ten správný nápad a náležitě ho využít.)

Příjemnou zábavu!

Červ v knihovně

V polici v knihovně stojí vedle sebe deset dílů encyklopedie seřazených zleva doprava tak, jak je obvyklé, tj. od prvního dílu do desátého. Každý díl má sto listů včetně obálky. Na titulním listu obálky prvního dílu leží červ, který se začne postupně prokousávat jednotlivými stránkami, až skončí na zadní straně obálky desátého dílu. Kolik listů prokousal? Pokud si myslíte že 1000, pak musíte pořádně ubrat.

Přijdete na to, jak je to možné?