Bažant se představuje

Bažant vznikl v roce 1988 jako třídní časopis tehdy I.B gymnázia v Ohradní ulici v Praze 4 – Michli z iniciativy Petry Ušelové a Jany Vysoké. Na jeho přípravě se ovšem svým způsobem podílela prakticky celá třída. Někteří nosili své příspěvky dobrovolně, jiným jsme čas od času otiskli např. slohové práce bez jejich vědomí. Všichni se také bez protestů zúčastňovali rozličných anket. Zvláště musíme zmínit i paní profesorky a pány profesory, kteří nás učili a kteří často bezděčně přispívali do oblíbené rubriky Slavné výroky neméně slavných osobností. Poděkování si zaslouží zejména náš třídní profesor Filip Novák, který nejen že našemu časopisu od začátku fandil a poskytoval nám slohové práce našich spolužáků, ale dokonce psal velmi ochotně příspěvky na zadané téma, kdykoli jsme ho o to požádali.

Zhruba po roce se redakční rada rozrostla ještě o Honzu Neustadta na tři členy a toto složení zůstalo až do dnešních dnů. O naprostou většinu titulních stránek se postaraly Kačka Křížová-Toperczerová a Kristýna Píchová.

IV.B na maturitním plese v Lucerně, 1992
aneb Dopijem a pudem...
IV.B na maturitním plese v Lucerně, 1992

Během let si Bažant vydobyl uznání i od největších třídních skeptiků, takže jsme ani neuskutečnili původně plánovanou změnu názvu z Bažanta na Mazáka. Postupem času se kromě obsahové úrovně zlepšovala také úroveň grafická tak, jak se nám zpřístupňovala potřebná technika. Od psacího stroje, nůžek a lepidla, přes počítač, laserovou či barevnou tiskárnu až k internetu. (I zde se však snažíme navázat na původní „samizdatovou“ podobu časopisu, takže úmyslně volíme jednoduchou grafickou úpravu stránek místo nějakých klikacích meníček či 3D-animací. Dalším, ovšem pochopitelně zcela nepodstatným důvodem je, že to jinak neumíme...) Všechny tyto změny bychom ale jen těžko stihli během čtyř let na gymnáziu. Umožnila nám je skutečnost, která je patrně u třídních časopisů dosti neobvyklá – náš Bažant přežil maturitu! V klasické papírové podobě vyšla po maturitě 4 čísla. Část z nich si můžete prohlédnout také na těchto stránkách.

Jednotlivé příspěvky jsme se snažili převést do elektronické podoby tak, aby se pokud možno zachovala co nejvěrněji jejich původní podoba. Problém nastal u naskenovaných fotografií z 3. pomaturitního čísla, které bohužel skončily na vyhořelém disku Martina N. V některých případech se nám podařilo znovu sehnat originály, ale několik jsme jich museli nahradit jinými snímky. Také fotomontáže Tomáše Hladíka Jak to bylo doopravdy? na našich stránkách nenajdete, protože je Tomáš ztratil... Drobné zásahy do textu byly provedeny jen v několika málo případech, kdy to bylo nezbytně nutné.

Současnou internetovou verzi Bažanta spáchali především Tomáš Hladík, který s tímto nápadem před lety přišel a jehož firma Two Bears také sponzoruje doménu www.bazant.cz, Kačka Křížová-Toperczerová, která mj. nakreslila všechny obrázky bažantů, Honza Neustadt, který má na svědomí celkovou podobu stránek, a všichni ostatní, kteří poslali příspěvky či fotky nebo nám alespoň drželi palce. Všem děkujeme!

Redakce* Zpět na hlavní stránku