BAŽANT
Třídní časopis I.–IV.B
Gymnázia E. Krásnohorské
(Ohradní) z let 1988–92

Obsah
* Titulní strana
* Rozhovor přes oceán
* Jarní přemítání
* Vánoční besídka 2
* Mik Mikulášská reportáš 2
* Jak jsme slavili VELKOU ŘÍJNOVOU 2
* Jak bylo na výletě 2 3

Na příspěvcích se podíleli:
Petr Doubravský (fotky),
Kačka Křížová-Toperczerová (fotky),
Martin Nečas,
Honza Neustadt,
Filip Novák,
Jitka Nováková-Obuškevičová (fotky),
Petra Ušelová (fotky),
Jana Vysoká-Žárská.
Děkujeme!

* Zpět na hlavní stránku